Expert Marketin

+40 730 114 575

Politică de Confidențialitate

Notă De Informare Emisă În Temeiul Art. 13 Al Regulamentului UE 2016/679 (“Regulamentul”)

Informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“Regulamentul”)

Toti clientii, cumparatorii, utilizatorii si vizitatorii site-ului www.expertmarketing.ro au calitatea de Persoane Vizate. Acest lucru se datoreaza contextului derularii relatiei de afaceri.

Informatiile de mai jos sunt prezentate in conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal: operatorul va prelucra datele personale comunicate de dumneavoastră in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Prelucrarea Datelor Personale înseamna orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu si fără utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor Personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

Datele cu caracter personal prelucrate de Operator sunt date cu caracter general, respectiv:

– Numele si prenumele

– Numele si prenumele membrilor de familie (in functie de cele comunicate de catre dumneavoastra, de. exemplu numele altei persoane care va primi coletul in locul dumneavoastra).

– Semnatura

– Adresa de livrare: adresa de domiciliu, adresa locului de munca, adresa unei personae care va primi coletul in locul dumneavoastra (in functie de cele comunicate de catre dumneavoastra)

de dumneavoastra)

– Adresa de email: personala sau profesionala, in functie de cele comunicate de catre dumneavoastra

– Numar de telefon: fix sau mobil, personal sau professional, , in functie de cele comunicate de catre dumneavoastra

– Informatii de geolocalizare (IP-ul computerului de la care lansati comanda online)

Comunicarea anumitor Date Personale de catre dumneavoastră este necesara pentru initierea sau indeplinirea contractului relatiei de afaceri. Astfel, refuzul dumnevoastra poate duce la imposibilitatea initierii sau indepinirii contractului relatiei de afaceri. Mentionam ca datele personale solicitate sunt reglementate prin intermediul legislatiei in vigoare.

Persoanele vizate au obligatia de a mentine actualizate datele personale furnizate catre operator, operatorul rezervandu-si dreptul ca la perioade successive de timp, sa solicite in mod expres sau sa recomande persoanelor vizate sa isi reconfirme datele personale furnizate anterior.

Scopul si temeiul juridic prin care operatorul va solicita reconfirmarea datelor personale ale persoanei vizate este detaliat in cele ce urmeaza.

Operatorul va prelucra datele dumneavoastra personale:

  1. In urma executarii unui contract in care figurati ca parte. In cazul in care nu exista un contract, prelucrarea datelor se va realiza cu scopul efectuarii unor proceduri pre-contractuale la solicitarea dumneavoastra, inainte si/ sau in vederea incheierii unui contract. Scopul prelucrarii datelor este: desfasurarea de catre operator a activitatii finaciare, administrative, economice sau de gestiune, preluarea, procesarea si livrarea comenzilor, solutionarea sesizarilor si a cererilor inregistrate de dumneavoastra, incheierea comtractului de vanzare si servicii la distanta, recuperarea de creante sau colectarea de debite direct de catre operator sau de catre o persoana autorizata in baza unui contract direct al acesteia cu operatorul, transferul catre destinatari exclusive pentru a duce la indeplinire scopul si obiectul contractului in care figurati ca parte sau in care intentionati sau urmeaza sa fiti parte.
  2. In contextul obligatiei operatorului de a-si indeplini obligatiile legale, cum ar fi: legislatia muncii, legislatia fiscal, lupta anti coruptie, realizarea operatiunilor contabile, hotarari judecatoresti sau instructiuni ale unor institutii competente sau investite de statul roman cu putere decizionala, care trebuiesc puse in aplicare.
  3. In contextul exprimarii acordului dumneavoastra cu privire la transmiterea de catre operatorul www.expertmarketing.ro a unor comunicari de marketing commercial care au legatura cu activitatea acestuia sau de catre alti parteneri ai operatorului www.expertmarketing.ro a unor comunicari de marketing comercial, care nu au legatura cu activitatea desfasurata de www.expertmarketing.ro .
  4. In contextul protejarii intereselor legitime urmarite de www.expertmarketing.ro : tranferul datelor cu caracter personal catre alti destinatari exclusiv pentru a duce la indeplinire scopul si obiectul contractului in care figurati ca parte sau in care intentionati sau urmeaza sa fiti parte, realizarea si transmiterea de rapoarte, desfasurarea de activitati de analiza a satisfactiei clientilor in scopul imbunatatirii constant a activitatii prestate de www.expertmarketing.ro , realizarea procedurilor de backup si disaster recovery, a tuturor informatiilor si documentelor, orice forma a lor (de exemplu: server, cd, discheta, card de memorie, stick memorie, cloud, dvd, etc), protejarea si monitorizarea securitatii si bunei functionari a sistemelor informatice, a datelor prelucrate in cadrul activitatii de gestiune financiara, administrative si economica a operatorului.

In cazul in care v-ati exprimat consimtamantul pentru prelucrarea Datelor Personale in scop de marketing, vă informăm că aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimtamantul prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. Dreptul de a vă opune acestei prelucrări de date efectuată prin mijloace de contact automatizate se extinde și asupra prelucrării datelor cu ajutorul mijloacelor de contact tradiționale, dacă nu veți dori să vă opuneți doar parțial.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, Datele dumneavoastră Personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Datele personale amintite mai sus vor putea fi dezvaluite urmatoarelor categorii de operatori si destinatari:

-Reprezentantilor sau Imputernicitilor dumneavoastra

-Imputernicitiilor Operatorului (ex: contabili si firme de contabilitate, payroll, avocati, consultant fiscali, furnizori de servicii IT, auditori)

-Altor companii www.expertmarketing.ro 

-Furnizorilor de servicii de curierat

-Colaboratorilor sau salariatilor Operatorului www.expertmarketing.ro sau ai altor societati apartinand Grupului www.expertmarketing.ro , prezenti sau nu in spatiul Uniunii Europene

-Autoritatilor publice centrale/locale (de exemplu ANAF, ANRE, ITM)

Mentionam ca, participarea la sondajele de opinie si/sau alte asemenea studii de piata NU ESTE OBLIGATORIE, selectarea si contactarea participantilor fiind facuta in mod aleator.

Transferul datelor personale: datele personale ale dvs. vor fi prelucrate in Uniunea Europeana si pastrate in serverele din Brasov, Romania, tara din Uniunea Europeană.

Vă informăm că transferul Datelor Personale ale dumneavoastră ar putea fi expus unor riscuri legate de particularitățile legislațiilor locale în materie de transfer al Datelor Personale, Perioada de prelucrare si de stocare a Datelor Personale.

Datele Personale ale dumneavoastra vor fi prelucrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și, în orice caz, până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate.

La finalizarea contractului si/sau relatiei de afaceri, datele personale ale dumneavoastra vor continua sa fie stocate, daca este cazul, dupa cum urmeaza:

-10 ani pentru documente financiar-contabile (de ex. facturi, avize de insotire a marfii etc.) sau, după caz, 5 ani pentru unele documente (de ex. formular de comanda, contractul la distanta, solicitare de retur, invocarea garantiei.);

-minim 2 ani pentru indeplinirea obligatiei de garantie si calitate a bunurilor livrate, ce poate sa difere in functie de bunul livrat.

-pana cand va veti retrage consimtamantul, in cazul datelor persinale trimise de catre dumneavoastra in mod voluntar

Dumneavoastră veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz, veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

In conformitate cu Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”), persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

-dreptul de a fi informat

-dreptul la acces

-dreptul la rectificare

-dreptul la stergere

-dreptul la restrictia procesarii

-dreptul la portabilitate

-dreptul la opozitie

Mai multe detalii puteti gasi accesand linkul: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298